STOPKA REDAKCYJNA

Informacje zgodne z § 5 TMG (niem. ustawa o mediach):

STOREBEST GmbH & Co. KG
Malmöstraße 1
23560 Lübeck

Reprezentowana przez:

Wspólnik odpowiadający osobiście:
STOREBEST Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH,
siedziba: Lübeck – sąd rejestrowy: Lübeck, nr rejestru handlowego 4694

Dyrektorzy zarządzający:
Oliver Kesseböhmer, Karsten Schröder

Kontakt:

Telefon: +49 (451) 5304 – 0
Faks: +49 (451) 5304 – 4220
E-Mail: info@storebest.de

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Lübeck
Numer rejestru: 3780

Podatek VAT:

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27 a ustawy w sprawie podatku obrotowego:
DE812781474

Sprawy sporne:

Nie uczestniczymy ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych Użytkowników. Zachowujemy dane osobowe Użytkowników w poufności i postępujemy z nimi w sposób zgodny z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych oraz z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować Użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych określa, jakie dane zbieramy oraz jak je wykorzystujemy. Zawiera ono także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

1. Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest organ podany w stopce redakcyjnej.

2. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Podmiot udostępniający strony internetowe automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez przeglądarkę Użytkownika. Są to następujące informacje:

• Typ i wersja przeglądarki
• Stosowany system operacyjny
• Adres URL strony referencyjnej (Referrer)
• Nazwa komputera uzyskującego dostęp
• Czas zegarowy zapytania z serwera
• Adres IP

Kojarzenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest podejmowane. Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze Użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest jeszcze bardziej efektywna, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla Użytkownika.

Korzystamy wyłącznie z tzw. sesyjnych plików cookie. Po zakończeniu wizyty Użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie (tzw. stałe pliki cookie) pozostają zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki Użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku braku akceptacji zapisywania plików cookies niniejsza strona internetowa może działać w ograniczonym zakresie.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych pożądanych przez Użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na mocy art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie Użytkownika w internecie), będą one omówione oddzielnie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Formularz kontaktowy

Jeśli Użytkownik prześle nam zapytanie na formularzu kontaktowym, dane rzeczowe z formularza łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną u nas zapisane w celu opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Dane wprowadzone przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają w mocy.

Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku konkretnego zapytania dotyczącego zlecenia lub procesu zamówienia oraz na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku innych, ogólnych zapytań.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowo wymagany inspektor ds. ochrony danych

Wyznaczyliśmy w naszej firmie inspektora ochrony danych osobowych.

STOREBEST GmbH & Co. KG
Pan Daniel Güntner
Malmöstraße 1
23560 Lübeck

Telefon: +49 (-451) 5304 – 0
Faks: +49 (-451) 5304 – 4220
E-Mail: info@storebest.de

4. Przekazywanie danych do strony trzeciej

Przekazujemy dane Użytkownika do usługodawców wspierających nas przy prowadzeniu strony internetowej. Jeśli odbywa się to w ramach przetwarzania zlecenia zgodnie z art. 28 RODO, nasi usługodawcy przetwarzają dane Użytkownika zgodnie z poleceniami i zachowują odpowiednie zobowiązania umowne. Obecnie korzystamy z CleverReach jako podmiotu obsługującego wysyłkę newsletterów (więcej informacji w tym temacie w punkcie 5).

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Częściowo przekazujemy dane osobowe do kraju trzeciego poza UE. Każdorazowo troszczymy się o właściwy poziom ochrony danych:

w przypadku YouTube i Google (USA) właściwy poziom ochrony danych wynika z posiadania certyfikatu Privacy Shield (art. 45, ust. 1 RODO). Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 6.

5. Newsletter

Dane do newslettera

Jeśli Użytkownik chce otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, prosimy o podanie adresu mailowego, a także informacji, które pozwolą nam na sprawdzenie, że jest on właścicielem podanego adresu mailowego i zgadza się na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie będą zbierane lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim z wyjątkiem naszych usługodawców (patrz poniżej).

Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza subskrypcji newslettera przetwarzane są wyłącznie za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda udzielona na przechowywanie danych, adresu e-mail, a także ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez link „Usuń” w newsletterze. Przetwarzanie danych do chwili wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

CleverReach

Ta strona korzysta z CleverReach w celu wysyłki newsletterów. Jej dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, za pomocą której zarządza się wysyłką newsletterów, a także analizuje ją. Dane wprowadzone w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Newslettery wysyłane za pomocą CleverReach umożliwiają analizę zachowania odbiorców newslettera. Można m.in. przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często który link był klikany w newsletterze. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji można ponadto analizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze została wykonana zdefiniowana wcześniej czynność (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Dalsze informacje dotyczące analizy danych przez CleverReach dostępne są na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili cofnąć, rezygnując z subskrypcji newslettera. Przetwarzanie danych do chwili wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na analizę przez CleverReach, musi anulować subskrypcję newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z newsletterem udostępniono odpowiedni link. Ponadto rezygnacji z newslettera można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane podane w celu otrzymywania newslettera są przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji i usuwane zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach po rezygnacji z otrzymywania newslettera. Powyższa informacja nie dotyczy danych, które są przez nas przechowywane do innych celów (np. adresy e-mail dla obszaru dla członków).

Bliższe informacje dostępne są w postanowieniach dotyczących ochrony danych CleverREach na stronie: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych zlecenia

Z CleverReach zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych zlecenia i stosujemy rygorystyczne wytyczne niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z CleverReach.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa używa wtyczek znajdujących się na obsługiwanej przez Google stronie internetowej YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli Użytkownik odwiedza stronę internetową posiadającą wtyczkę YouTube, zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. W ramach tego procesu serwer Youtube otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron odwiedził Użytkownik.

Będąc zalogowanym na swoim koncie YouTube, Użytkownik umożliwia stronie YouTube bezpośrednie przyporządkowanie oglądanych przez siebie stron do indywidualnego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki internetowe Google

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google, służące do jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy Użytkownik odwiedza stronę, jego przeglądarka umieszcza wymagane czcionki internetowe w pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację o tym, że nasza strona internetowa została wywołana przez dany adres IP Użytkownika. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli czcionki internetowe przeglądarki nie są obsługiwane, komputer użyje czcionki domyślnej.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona wykorzystuje usługę Google Maps za pośrednictwem interfejsu oprogramowania aplikacji (API). Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie jego adresu IP. Zasadniczo informacje te są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Podmiot udostępniający tę stronę internetową nie ma wpływu na przekazywanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszej oferty online Użytkownikom oraz ułatwienie im odnalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google LLC (“Google”). Google Analytics uses cookies, text files that are stored on your computer and that allow an analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

However, as we have activated IP anonymisation on this website, your IP address will be truncated by Google beforehand within member states of the European Union or other parties to the agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be sent to a Google server in the US and shortened there.

Google will use this information on our behalf for the purpose of evaluating your use of our websites, compiling reports on activity on the websites, and providing us with other services relating to website activity and internet usage. The IP address of your browser provided by Google Analytics as part of the service will not be merged with other Google data.

You can prevent the storage of cookies by adjusting your browser software; however, please note that if you do this, you may not be able to use all the features of this website to the fullest extent. Furthermore, you can prevent Google collecting the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) as well as the processing of this data by Google by downloading and installing a browser plug from the following link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatively, you can prevent Google Analytics collecting data by setting an opt-out cookie that will prevent your data being collected on future visits to the website. To do this, you click on this link: Click here to prevent recording by Google Analytics

7. Prawa Użytkownika

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre procesy przetwarzania danych osobowych możliwe są tylko za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Przetwarzanie danych do chwili wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do zlecenia wydania danych przetwarzanych automatycznie na podstawie udzielonej zgody lub w związku z realizacją umowy Użytkownikowi lub osobie trzeciej w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. W przypadku żądania przeniesienia danych do innego administratora nastąpi to tylko w przypadku, jeśli jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. niezaszyfrowana komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Ze względów bezpieczeństwa ta strona korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako administratora strony przez Użytkowników. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywne, wówczas dane przesyłane nam przez Użytkowników nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, zablokowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów Użytkownicy mają w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanym w nocie prawnej.

Żądanie informacji można wysłać na zamieszczony poniżej adres:

STOREBEST GmbH & Co. KG
Malmöstraße 1
23560 Lübeck/NIEMCY

Telefon: +49 (-451) 5304 – 0
Faks: +49 (-451) 5304 – 4220
E-Mail: info@storebest.de